Barndomstraumer

Barndomstraumer refererer til smertefulde eller skadelige oplevelser, som man som barn har gennemlevet i løbet af sin barndom. Barndomstraumer kan have en dybtgående indvirkning på vores nervesystem, som er afgørende for reguleringen af vores kropslige og følelsesmæssige reaktioner og ligeledes afgørende for at kunne føle en indre ro og balance.

Traumatiske oplevelser i barndommen kan manifestere sig på forskellige måder i vores voksenliv, hvilket kan resultere i indre uro, angst, tankemylder, sårbarhed eller i en følelse af skam, nedtrykthed, tomhed og ensomhed. Ofte ledsages dette også af en følelse af at miste sig selv. Barndomstraumer handler ikke kun om det man blev udsat for, men i lige så høj grad om de behov, man ikke fik opfyldt.

Den utrygge tilknytning

En barndomsopvækst i en familie med alkoholmisbrug, psykisk sygdom eller mangel på fysisk og psykisk nærvær, omsorg og kærlighed, kan det blive nødvendigt at undertrykke sider af sig selv for at bevare en form for tilknytning til den nære voksne. En tilknytning der bliver på de nære voksnes præmisser, hvor man ikke får plads, og derfor bliver nødsaget til at distancere sig fra sig selv. Dette kan resultere i, at man mister den indre trygge kerne i sig selv.

Nærheden og trygheden i vores tidlige nære relationer og tilknytning, eller manglen derpå, kan skabe mønstre, som vil gentage sig i vores relationer i voksenlivet. Traumatiske oplevelser i barndommen kan derved skabe en grundlæggende følelse af utryghed i tilknytningen til andre. Utrygheden i det indre kan ligeledes gøre det vanskeligt at stå ved sig selv og mærke egne behov og grænser i relationer.

Barndomstraumer handler ikke kun om det man blev udsat for,
men i lige så høj grad om de behov, man ikke fik opfyldt.

Den terapeutiske proces

I terapien vil du blive støttet i at sætte ord på de tanker og følelser, der er forbundet med tidligere traumatiske oplevelser i din barndom. Du vil opnå en forståelse og indsigt i de følelsesmæssige sårbare mønstre du bærer med dig, og som du muligvis oplever begrænser dig i dine nære relationer. Den terapeutiske proces vil skabe mulighed for at bearbejde og heale dine følelsesmæssige ”sår” fra en svær barndom.