Angst

Angst kan opstå som en reaktion på perioder med stress og psykiske overbelastninger. Denne tilstand kan føles ubehagelig og skræmmende og manifesterer sig som indre uro og konstant tankemylder, hvilket kan give en følelse af at miste kontrol. Angst kan ligeledes opstå i forbindelse med store ændringer i livet som skilsmisse, sygdom, dødsfald eller i andre identitets- og eksistentielle livskriser.

Angsten for at vise sårbarhed

Angst og sårbarhed kan ofte væve sig ind i hinanden og skabe en kompleks dynamik, der påvirker både den mentale og følelsesmæssige tilstand. Sårbarhed kan fungere som en udløser for angst. Situationer eller oplevelser, der rammer vores sårbare punkter, kan fremkalde intense følelser af usikkerhed og frygt, hvilket bidrager til angstsymptomer. Omvendt kan det at opleve angst også gøre os meget sårbare. Frygten for at blive såret eller afvist kan skabe et negativt mønster i relationer, og føre til tilbagetrækning og distance samt en følelse af ikke at kunne være sig selv.

Angst kan opstå i situationer hvor man får aktiveret følelser,
som blev tillært at undertrykke i barndommen.

Angsten i de undertrykte følelser

Hvis man har oplevet en barndom i en dysfunktionel familie med svigt og fravær af tryghed, nærvær og omsorg, kan voksenlivet blive præget af angst, da man som barn har lært at undertrykke sine følelser. Evnen til at “gemme” egne følelser væk, som et overlevelsesinstinkt, kan føre til angst. Angst kan derfor opstå i relationer, hvor du får aktiveret følelser, som du lærte at undertrykke i din barndom. Det kan være angstprovokerende at komme i kontakt med de følelser, som man i sin opvækst lærte at holde for sig selv.

Angst i terapien

I samtaleterapi vil du opnå en forståelse af, hvad der ligger til grund for, hvordan angsten påvirker både kroppen og den mentale tilstand. Gennem den terapeutiske proces vil jeg støtte dig i, at udforske og forstå de tanker, følelser og reaktioner, der er knyttet til din angst. Dette skaber en vej mod indre ro og balance samt en vej mod forandring, hvor angsten ikke bliver styrende i dit liv.