Har I særlige udfordringer som forældre?

Der kan være tidspunkter, hvor man som forældre synes der er særlige udfordringer i familielivet, som føles svære at håndtere. Har I som forældre spørgsmål om jeres barns trivsel, et konkret problem eller en bekymring i forhold til jeres relation til jeres barn, som I synes hænger fast i et mønster som oftest udvikler sig til konflikt?

Hvordan håndterer I konflikterne?

Kontinuerlige uoverensstemmelser og konflikter præger stemningen i hjemmet og påvirker på forskellig måde alle i familien. Børn er i særlig grad afhængige af hvordan de bliver set, mødt og anerkendt af deres forældre og vil også ofte pådrage sig ansvar og blive fyldt med skyldfølelser i konflikterne. Børn er aldrig ansvarlige for konflikterne, men reagerer på det de oplever eller den måde de bliver mødt på.

Der kan derfor ske store forandringer når I som forældre bliver bevidst om jeres måder at handle og forholde jer til jeres barn på i de givne konfliktfyldte situationer. Konflikter er både uundgåelige og ikke nødvendigvis dårlige at have i familien, men det vigtige er hvordan konflikten bliver håndteret.

Hvordan kan familieterapi eller rådgivning hjælpe?

Familieterapi kan både være en kombination af forældrerådgivning og familiesamtaler. Det kan være vejen til at opnå forståelse og bevidsthed, om det der går skævt imellem jer og som ofte skaber splid og kampe i jeres familie. I vil arbejde med at opnå en mere konstruktiv måde at forstå og tale med hinanden på, hvilket på sigt vil give jer mere glæde og nærvær i hele familien.

Har I spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte mig på tlf 2276 992

Genfind glæden ved at være sammen i familien