Hvad er stress?

Stress er en belastningsreaktion i form af en fysisk og psykisk tilstand, der sætter ind, hvis du i længere tid presses over almindelig handleevne. Stress opstår, når de belastninger eller krav, som du stiller til dig selv, eller som omgivelserne forventer af dig, overstiger dine ressourcer og muligheder.

Hvordan mærker du stress?

Symptomerne på stress som du oplever kan være både af fysisk, psykisk såvel som adfærdsmæssig karakter. Du mærker måske indre uro, træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær, skræntende helbred, manglende overskud, mindre lyst til at være social eller måske føler du dig ofte nedtrykt, sårbar eller trist.

Hvorfor er det vigtigt at lytte til din krop?

Selvom du ikke oplever det lige nu, så er kroppen faktisk din ven, der med symptomerne blot vil have dig til at lytte og standse op og reagere på det, der belaster dig. Hvis du overhører eller ignorerer signalerne på stress, så vil kroppen eller dit indre på sigt bare ”larme” endnu mere, hvilket kan ende med udbrændthed og medføre angst og depression.

Hvordan kan du blive stressfri?

Det er derfor vigtigt at du tager symptomerne på stress alvorligt, og får hjælp til at forstå hvordan du er havnet i denne stresstilstand, og at du får en forståelse for hvordan du passer bedre på dig selv. At du lærer at tage vare på det din krop fortæller dig og mærke dine behov og dine grænser i givne situationer.

Vil du høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, så kontakt mig allerede i dag på tlf. 2276 9920

Det er vigtigt at lytte til hvad din krop fortæller dig