Mærker du ofte stress og indre uro?

Stress og indre uro er tegn på en overbelastning. I en travl hverdag, hvor både familieliv, arbejdsliv, parforhold og venskaber skal holdes ved lige, kan man udsætte sig selv for længerevarende overbelastning. Barndomstraumer kan også skabe en følelse af stress og en hyppig indre kropslig uro, og det er belastende og udmattende at have et nervesystem der er på overarbejde.

Når man i længere tid har følt sig stresset og overbelastet, så er det svært at mærke sig selv og mærke hvad man egentlig har brug. Det bliver svært at mærke egne behov og grænser, at sige fra overfor andre og at prioritere tid sig selv. Man kan få en følelse af at miste sig selv.

Hvad er symptomerne på stress?

Symptomerne på stress kan opleves på mange måder og både komme til udtryk såvel fysisk som psykisk. Du mærker måske indre uro, træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær, skræntende helbred, manglende overskud, mindre lyst til at være social eller måske føler du angst, skam, tristhed, og dårlig samvittighed.

Det kan være svært at standse op og tage stresssymptomer alvorligt. Det er dog vigtigt at reagere, og få hjælp til kunne forstå hvad der ligger bag stresstilstanden. Ofte er stress og indre uro tegn på en sårbarhed i dig, som måske i for lang tid er blevet skubbet væk, og som har brug for at blive taget sig kærligt af.

Har du mistet følingen med dig selv?                                                                

Så vil jeg gerne hjælpe dig. Kontakt mig på tlf. 2276 9920

Det er vigtigt at lytte til hvad din krop fortæller dig