Psykoterapi på Østerbro

Oplever du at det kan være svært at være dig? 

Mange der søger hjælp hos mig, har haft en svær opvækst i en dysfunktionel familie, der har båret præg af utryghed, ustabilitet og følelsesmæssige svigt i barndommen. Traumer i barndommen handler ikke bare, om det vi blev udsat for, men i høj grad også om det vi ikke fik.

Barndomstraumer kan have store konsekvenser i voksenlivet. De påvirker vores måde at være i et parforhold og generelt i alle vores relationer – ikke mindst relationen til os selv. Nærheden og trygheden i vores tidlige nære relationer og tilknytning – eller manglen derpå, har skabt mønstre som vil gentage sig i vore realtioner i voksenlivet.

Traumer fra barndommen kan udmønte sig på mange måder i stress, indre uro, tankemylder, angst, sårbarhed, særlig sensitivitet eller i følelsen af skam, tristhed, nedtrykthed, tomhed og ensomhed. Ofte også i en følelse af at miste sig selv.

Det kan være svært at tage beslutningen om at starte med at gå i terapi, og tage dig selv og dine følelser alvorligt. Derfor lægger jeg vægt på at skabe et trygt rum med tillid, åbenhed og nærvær i kontakten til dig. Et rum, hvori du kan gå på opdagelse i dine tanker og følelser, og hvor det er muligt at skabe den forandring i dit liv som du ønsker.