Parterapi

Alle parforhold oplever før eller siden problemer, som kan skabe utryghed og afstand i relationen. Det kan være svært at tale om de sårede følelser og behov, som man ikke føler sig forstået og mødt i af den anden. Ofte er man fyldt af sit eget perspektiv og det kan blive en kamp om hvem der har ret, hvor det bliver svært at opnå en gensidig forståelse af hinanden. I disse situationer kan det blive en udfordring, at bryde ud af disse fastlåste dynamikker og finde nye måder at kommunikere på, så begge parter føler sig hørt og forstået.

Tilknytning i parforholdet

Mange konflikter i et parforhold opstår ofte, når kontakten mellem partnerne bliver utryg eller distanceret. Når vi knytter os til hinanden, gør vi os også sårbare. Det som knytter og binder os sammen, er også afgørende for vores trivsel og følelse af tryghed i forholdet. Hvis vi bliver usikre på den andens kærlighed og accept, kan det skabe utryghed i kontakten og påvirke vores tilknytningsmønster negativt. Dette kan føre til gentagne konflikter, hvor den ene part måske er mere opsøgende, hvilket får den anden part til at trække sig tilbage – eller omvendt. Det er også muligt at begge parter trækker sig væk fra hinanden.

Når vi bliver usikre på den andens kærlighed og accept, skaber det utryghed i kontakten og påvirker vores tilknytningsmønster negativt

Samtaleterapi i parforholdet

Parterapi handler i høj grad om, at hjælpe med at genetablere den trygge og nære kontakt imellem jer, og skabe tryghed frem for kritik. I terapiforløbet vil I opnå en øget bevidsthed om jeres problematikker og konfliktmønstre, hvilket er afgørende for at forstå og bryde dem. Parterapien sigter mod at lære jer nye måder at håndtere konflikter på. I vil udvikle evnen til at udtrykke jeres dybere følelser og behov, hvilket vil gøre det muligt at styrke jeres parforhold og genopbygge følelsen af tryghed, nærvær og tillid mellem jer.