Om mig

Uddannelse og erhvervsmæssig baggrund

Jeg er uddannet psykoterapeut og socialpædagog og har 20 års erfaring i arbejdet med sårbare børn, unge og familier. I dag arbejder jeg som privatpraktiserende psykoterapeut og som §75 støtteperson.

Min uddannelsesmæssige baggrund er en kvalitetsgodkendt 4-årig psykoterapeutuddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi fra Psykoterapeutisk Institut.

Af erhvervsmæssig erfaring har jeg blandt andet arbejdet som familiebehandler, varetaget socialfaglige opgaver i kommuner som selvstændig familiekonsulent, været rygestoprådgiver på STOP-linien og ligeledes været beskæftiget i TUBA med individuelle terapiforløb for unge, der er vokset op i familier med alkoholmisbrug.

Jeg har fulgt følgende kurser:

  • Kursus i Emotionsfokuseret terapi (EFT) med par – Steen Rassing
  • Mindfulness og meditationskursus – Nikolaj Bruun
  • Kursus i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – Lars Damkjær.
  • Kursusforløb i Mindfulness Practitioner – Akademiet for Mindfulness & Livsbevidsthed med en grundig indførelse og træning i mindfulness og mindfulnessprincipperne.
  • Traumatisk stress – Inge Holm

Jeg arbejder oplevelses- og relationsorienteret, hvilket vil sige, at jeg har en særlig opmærksomhed på hvordan du oplever, føler og mærker det som sker lige her og nu i vores samtale. Ligeledes inddrager jeg mindfulness og kropslig opmærksomhed i terapien.

Som psykoterapeut arbejder jeg under høje etiske regler og har naturligvis tavshedspligt. Jeg holder mig fagligt ajour gennem egenterapi, erfaringsudvekslingsgrupper, kurser og supervision.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvor psykoterapeut MPF er et kvalitetsstempel, der stiller en række krav til terapeutens uddannelsesbaggrund og erfaring’. Indsæt et hyperlink til Dansk Psykoterapeutforening med følgende link: https://psykoterapeutforeningen.dk.