§75 støtteperson

Som §75 støtteperson er jeg sparringspartner til dig, som har fået dit barn anbragt i plejefamilie eller på opholdssted. Ansættelsen sker gennem din bopælskommune, men samarbejdet er udelukkende med dig.

Hvordan kan jeg støtte og hjælpe dig?

Min funktion som støtteperson består i, at hjælpe med at rumme de mange tanker og følelser som kan fylde hos dig i forbindelse med dit barns anbringelse. Jeg er også støttende omkring den vigtige kontakt og relation som fortsat er af afgørende betydning imellem dig som forælder og dit anbragte barn.

Ligeledes er jeg behjælpelig med rådgivning og vejledning om hvordan kommunen arbejder og om lovgivningen indenfor for dette område.

Jeg er medlem af PS- foreningen www.psforeningen.dk

Har du spørgsmål, så ring endelig til mig på tlf. 22 76 99 20